• Privatumo politika

  UAB “Sintra Baltic”

   

  Privatumo politika

   

  Pabrėžiame, kad UAB “Sintra Baltic” atsakingai saugo ir elgiasi su jūsų asmenine informacija, kurią pateikiate mūsų svetainėje. Tvarkydami jūsų duomenis vadovaujamės:

  - Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679

  - Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu

   

  Pagrindinės sąvokos

   

  PARDAVĖJAS - UAB “Sintra Baltic”, į.k.: 302415279, PVM mok. Kodas: LT100004817919, registarcijos adresas: Vilkpėdės 6, 03151, Vilnius, Lietuva.

   

  VARTOTOJAS - juridinis, ar fizinis asmuo, kuris perka prekes, ar naršo svetainėje

   

  ASMENS DUOMENYS: Bet kokia informacija apie VARTOTOJĄ, kurią įmonė gauna tiesiogiai ar netiesiogiai ir pagal kurią asmenį galima identifikuoti

   

  ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS: UAB “Sintra Baltic”

   

  UAB “Sintra Baltic” tvarko vartotojų duomenis:

  - Vartotojo vardas, bei pavardė

  - Vartotojo e.pašto adresas

  - Vartotojo telefono numeris

  - Vartotojo adresas

  - Vartotojo prisijungimo slaptažodis

   

  Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

  - Asmens duomenys renkami, kad galima būtų su jumis susisiekti iškilus klausimams. Taip pat naudojami prekių pristatymui.

  - Duomenys renkami jus identifikuoti ir palengvinti prisijungimą prie mūsų sistemos suteikiant aktualiausią informaciją.

  - Duomenys renkami, kad galėtumėm tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  PARDAVĖJAS gali perduoti jūsų duomenis paslaugų tiekėjams (pvz. Pervežimo kurjeriams), jei tai yra būtina prekių ir užsakymų pristatymų atveju. Taip pat kitiems tretiesiems asmenims, jei to reikalaujama, pagal galiojančius teisės aktus.

   

  VARTOTOJAS suteikia teisę UAB “Sintra Baltic” rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti VARTOTOJO duomenis. PARDAVĖJAS saugo VARTOTOJO duomenis, tokį laiką, kiek yra būtina tikslui pasiekti ir kiek to reikalauja teisės aktai. Vėliau informacija apie VARTOTOJĄ yra negrįžtamai ištrinama.

   

  6. VARTOTOJAS, kaip subjektas, kurio duomenis tvarko PARDAVĖJAS, turi šias teises:

  - žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą

  - susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi

  - reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis

  - nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys

  - reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių

  - teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui

  - teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Ši teisė neapima atvejų, kai Jūs prašote ištrinti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė

  - teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį

  - teisę į duomenų perkėlimą

  - teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje

   

  Bendrovė suteikia šias galimybes teisės aktų nustatyta tvarka ir prieš tai nustačiusi Jūsų tapatybę.

   

  Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pataiktos informacijos, visada maloniai prašome kreiptis jums patogiausiais būdais. Elektroniniu paštu: info@sintrabaltic.eu, ar paprastu pa6tu ra6ant adresu UAB “Sintra Baltic”, Vilkpėdės 6, 03151, Vilnius

   

  Svetainėje naudojami slapukai ir sesijos:

  Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Slapuko galiojimas Slapukas nasaugomas, jei nesutinkate
  __utma Google analytics kodas, renkantis informaciją apie pirmą ir paskutinį vartotojo vizitą. 2 metai Ne
  __utmb Google analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas naršė puslapyje. Naudojamas tikslaus laiko konkrečiame puslapyje nustatymui. Naršymo metu Ne
  __utmc Google analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas išėjo iš puslapio. Naudojamas tikslaus laiko mūsų puslapyje nustatymui. Naršymo metu Ne
  __utmz Google analytics kodas, registruojantis iš kur vartotojas atėjo į mūsų puslapį, koks paieškos variklis buvo naudotas, kokia nuoroda buvo paspausta ir koks paieškos terminas buvo panaudotas. 6 mėn Ne
  current_selected_translation_lang Kalbos paramtro slapukas, atsimenantis naršymo kalbą 7 dienos Ne
  hl Kalbos parametro slapukas, nustatantis varototjo kalbos parinkimą 7 dienos Ne
  jstree_load Sesijos slapukas, kurio pagalba greičiau kraunamas produktų menu. 7 dienos Ne
  jstree_open Sesijos slapukas, kurio pagalba greičiau atidaromas produktų meniu, kai lankomasi kitą kartą. 7 dienos Ne
  PHPSESSID Sesijos slapukas, naudojamas vartotojo įsiminimui, jei lankosi kitą kartą. 12 mėn Ne

   

  Ši privatumo politika galioja nuo 2018 metų gegužės 25 dienos. PARDAVĖJAS pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir pakeisti šias Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo svetainėje.